Стъпка по стъпка към успеха!

5-те стъпки към успеха!

Чуй това преди да продължиш!

Стъпка първа - списък с контакти...

Стъпка втора - установяване на интереса и назначаване на среща за преодставяне на информацията...

Стъпка трета - предоставяне на информацията...

Стъпка четвърта - вземане на решение...

Стъпка пета - правилно стартиране на новите партньори...